Learn Dutch Vocabulary: Recreation & Relaxation

Dutch English Dutch English
De televisie, tv Television
De radio Radio Het beeld Picture
Het scherm Screen Het geluid Sound
De antenne Antenna Het net Channel
Te hard Too loud Bijstellen To adjust
De uitzending Broadcast Uitzenden To broadcast
De ontvangst Reception Ontvangen To receive
De tv/radio gids Tv/radio guide De serie series
De aflevering Episode De (speel)film (pl. -s) Film, movie
Het nieuws News Het weerbericht Weather report
De geluidsinstallatie Sound system
De plaat Record De langspeelplaat LP
De single, singel Single De hoes Record cover
De box (pl. -en) Speaker (s)
De versterker Amplifier De draaitafel Turntable
De piano Piano De vleugel Grand piano
De cello (pron. Sello) Cello De viool Violin
De gitaar Guitar De/het klavecimbel Harpsichord
De fagot Bassoon De trompet Trumpet
De trommel Drum Het orgel Organ
De harp Harp De hobo Oboe
De drums Drums De fluit Flute
De blokfluit Recorder Het strijkinstrument String instrument
De snaar String (of guitar etc.) De toets (piano)key
Stemmen To tune Goed/ slecht gestemd In/out of tune
Op de maat van de muziek To the beat of the music De klarinet Clarinet
De zanger(es) Singer Zingen To sing
Het lied (pl. -eren) Song De melodie Tune, melody
De muziek Music Musiceren To play music
De musicus (pl. -ici) Musician De muzikant Musician
Dansen To dance De dans Dance
Het orkest Orchestra Het spel(letje) (pl. Spelen) Game
Kaarten, kaartspelen To play cards Biljarten To play billiards
Tennissen To play tennis Hockeyen To play jockey
Voetballen To play soccer Het doel Goal
Schoppen To kick Score To score
De bal Ball De vingerhoed Thimble
Naaien To sew De naaimachine Sewing machine
De naald Needle Breien To knit
De breipen Knitting needle Haken To crochet
Borduren To embroider Herstellen To repair
Stoppen To darn Het patroon Pattern
Het garen Thread De bol wol Ball of wool
Het streng garen Skein, reel of thread Schilderen To paint
Het klosje garen Spool of thread
De (water-, olie-) verf The (water, oil) paint Het penseel Paint brush (artist’s)
Tekenen To draw De tekening Drawing
Roken To smoke De (niet-)roker (non-)smoker
De pijp Pipe De sigaret (pl. -ten) Cigarette
De sigaar Cigar De shag (pron. Shek) Roll your own tobacco
Het vloeitje Cigarette paper (individual)
Aansteken To light De aansteker Lighter
De asbak Ashtray De lucifer Match
Het strand Beach De badplaats Seaside resort
Het vakantieoord Holiday resort De zee Sea
Aan zee At the seaside De golf Wave
De branding Surf Het zand Sand
(aan) de kust (at) the coast Het zandkasteel Sandcastle
De parasol Umbrella Verbrand Sunburn
De zonnesteek Sunstroke, heatstroke Bruin worden To tan
Zwemmen To swim Duiken To dive
De fotografie Photography De fotograaf Photographer
Fotograferen To photograph Een foto maken Take a picture
Een dia Slide Het fototoestel Camera
De foto Picture Ontwikkelen To develop
Het filmpje, filmrolletje Film roll
Over-, onderbelicht Over-, under exposed De bioscoop Cinema
De schouwbrug Theatre Het theater Theatre
Het toneel Stage, theatre Het toneelstuk The play
Het loket Ticket box Het kaartje Ticket
Bespreken, reserveren Tobook, make a reservation De loge Box
Het parterre, stalles Stalls De voorstelling Performance
Vertonen To show (a film) Het doek Screen (in a cinema)
De pauze Intermission Repeteren To rehearse
De repetitie Rehearsal Souffleren To prompt
De toeschouwer(s) Spectator, (audience)
Het publiek Audience Het applaus Applause
Vissen (naar) To fish (for) De visser Fisherman
De hengelaar Angler De hengel Rod
Hengelen To angle De vislijn Fishing line
Het (lok)aas Bait De haak Hook
Het zinklood Sinker

Learn Dutch | Dutch grammar | Dutch vocabulary | Dutch for beginners | Dutch pronunciation

Can you make 5 sentences with these Dutch words? Post your answers in the comments below this Youtube video >

Dutch Course Eindhoven TeacherTeacher Philippe

Learn Dutch pdf

Learn-Dutch-Academy-Youtube-subscribe

Learn Dutch by Yourself:

Learn Dutch with us!

Enrol in our next Online Dutch Course >
Dutch Course Eindhoven TeacherTeacher Philippe

Share this page with your friends and colleagues >