Dutch Grammar

EnglishExampleDutchExample
Pronoun (subject)I, you, he/she/it

We, you, they

Persoonsvorm (onderwerp)Ik, jij, u, hij/zij/het

Wij, jullie/u, zij

NounbottleZelfstandig naamwoordfles
Definite articletheBepaald lidwoordde/het
Indefinite articlea/anOnbepaald lidwoordeen/ ‘n
Verbto walkwerkwoordlopenHulpww, zelfstandigww, koppelww
Possessive pronounMine, yours, his, hers, its, ours, yours, theirsZelfstandig bezittelijk voornaamwoord(de) mijne, jouwe, uwe, zijne, hare, onze, uwe, hunne
Pronoun (object)Me, you, him, her, it, us, you, themPersoonsvorm (voorwerp)Mij/me, jou/je, u, hem/ haar/het, ons, jullie/u, hun/hen/ze
Adjective (describing word)The blue bottlebijvoegelijke naamwoordDe blauwe fles
Adverb (describing a verb, adjective, or other adverb)I walked quicklybijwoordIk liep snel
Pronoun (adjective)My, your, his, hers, its, our, your, theirbezittelijk voornaamwoordMijn, je/jouw, uw, zijn/haar/het, ons, jullie/uw, hun
Reflexive pronounMyself, yourself, himself, herself, itself, ourselves, yourselves, themselveswederkerend voornaamwoordMe, je/u, zich, ons, je, zich, u, zich
Possessive(a) John’s book

(b) The property of John

Possessief/bezittelijk(a) Het boek (is)van Jan

(b) Jans boek,

Prepositionin, under, on, abovevoorzetselin, onder, op, over (boven)
Cardinal numberone, two, threehoofdtelwoordeen, twee, drie
Ordinal numberfirst, second, thirdrangtelwoordeerste, tweede, derde
Comparativebigger, smallervergrotende trapgroter, kleiner
Superlativethe biggestovertreffende traphet grootst
SubjectHarry gave his sister an appleonderwerpHarrie gaf een appel aan zijn zus
ObjectI ate an appleLijdend voorwerpIk at een appel
Direct objectI gave my sister an applelijdend voorwerpIk gaf een appel aan mijn zusTo find the direct object … ask the question “What did you give?”
Indirect objectI gave my sister an applemeewerkend voorwerpIk gaf een appel aan mijn zusTo find the indirect object ask the question “To whom did you give …?”
Infinitiveto beonbepaalde wijszijn
Direct  speechHe said, “I’m leaving now”directe redeHij zei, “Ik ga nu weg”
Indirect speechHe said that he was leavingindirecte redeHij zei dat hij weg ging
Past participlegonevoltooid deelwoordgegaan
Present participlegoingtegenwoordig deelwoordgaan
ActiveHe painted the housebedrijvende vormHij schilderde het huis
PassiveHe had the house paintedlijdende vormHet huis werd geschilderd
Question wordWhat time is it?

When, where, which, what, who, how

vraagwoordHoe laat is het?

Wanneer, waar, welk(e), wie, wat, hoe

Singularappleenkelvoudappel
Pluralapplesmeervoudappels
Prefixun-, dis-, super-voorvoegselin-, mis-, on-
Suffix-tion, -ableachtervoegsel-abel, -lijk
Relative pronounthat, who, whom, whose, which, where, when, and whybetrekkelijke voornaamwoordDat, die, wie, wat, welk(e), hetgeen, waar- (plus voorzetsel b.v. waarop, waarin enz.)Links clauses by referring back to a subject mentioned earlier
Interrogative pronounswho, what, which, whosevragend  voornaamwoordwie, wat, welke, wat voorOtherwise known as question words
Interrogative adverbswhen, where, why, how (4 ways of using how: how + much/many; how + adj; how + adv; how + are you?)vragend bijwoordwanneer, waar, waar naartoe, waarheen, waarvandaan, vanwaar, waarom, hoe, hoeveel, hoelangOtherwise known as question words
Co-ordinating conjunctionand, but, orVoegwoord (nevenschikkende conjuncties)en, maar, of, hetzij, dus, alsmede, ofwel, zowel…  als oftewel, doch, noch…noch, dan wel, wantLinks two clauses of equal importance (twee gelijke delen van een zin).
Subordinating conjunctionAfter, although, as, before, if, once, since, though, when, whereas, while

As if, as soon as, as long as, in that, in order that, so that, such that

Voegwoord

(onderschikkende conjuncties)

Als/wanneer, dat, toen, alvorens, of, naarmate, eer, omdat, toen, nadat, ofschoon, als, voordat, wanneer, eens, tijdens, terwijl. alhoewel

Tenzij, zodra, hoewel, nu, mits, zolang, indien, aangezien, enz.

Links a main clause with an adverbial clause. (hoofdzin met bijzin)

Dutch Grammar

Dutch tenses

English TenseExampleDutch TenseExample regularExample irregularDutch Short Form
Present tenseI workOnvoltooid tegenwoordige tijdIk werkIk begrijpo.v.t.
Past tenseI workedOnvoltooid verleden tijdIk werkteIk begreepo.t.t.
Present Perfect tenseI have workedVoltooid tegenwoordige tijdIk heb gewerktIk heb begrepenv.t.t.
Past PerfectI had workedVoltooid verleden tijdIk had gewerktIk had begrepenv.v.t.
Future tenseI will workOnvoltooid tegenwoordig toekomende tijdIk zal werkenIk zal begrijpeno.t.t.t.
Future conditionalI would workOnvoltooid verleden toekomende tijdIk zou werkenIk zou begrijpeno.v.t.t.
Future perfectI will have workedVoltooid tegenwoordig toekomende tijdIk zal hebben gewerktIk zou hebben begrepenv.t.t.t.
Future perfect conditionalI would have workedVoltooid verleden toekomende tijdIk zou hebben gewerktIk zou hebben begrepenv.v.t.t.
ImperativeGo! Come! Stay!gebiedende wijsGa! Kom! Blijf!

Dutch Grammar

Non-Dutch tenses

Non-Dutch tensesExampleExample 1Example 2Dutch tensesThese tenses indicate also action in progress.
Present continuous/

progressive

I am workingIk ben aan het werkIk werkonvoltooid (unfinished)

tegenwoordige tijd

Past continuous/

progressive

I was workingIk was aan het werkIk werkteonvoltooid (unfinished)

verleden tijd

Future continuous/

progressive

I will be workingIk zal aan het werk zijnIk zal werkenonvoltooid (unfinished)

toekomende tijd

Future perfect continuous/progressiveI will have been working …Werk ik al …
Future perfect conditional continuous/progressiveI would have been workingAls ik op 13 januari nog zou werken, dan zou ik al 30 jaar aan het werk zijn

Dutch Grammar

Verb forms

Infinitiveto swim, to put, to breakInfinitief (-en vorm)zwemmen, doen, breken
Conjugations (verbs)I am, you are, he/she/it is

I was, you were,

I have been, he has been

vervoegingenIk ben, jij bent, wij zijn…

Ik was, jij was, wij waren …

Ik ben geweest …

Usually referred to as the three forms of the verb
Present participleSwimming, putting, breakingNo Dutch equivalent
GerundSwimming is good for you

Putting people down is his hobby

Breaking a leg isn’t lucky

Substantief (vaak voorafgaand door lidwoord “het”)Zwemmen is goed voor de gezondheid

Ik wil niet dat jij alles van mijn doen en laten weet

Het breken van brood is samen gezellig

This is a noun made out of a verb form (in English we use the present participle, in Dutch we use the infinitive)
Past participleswum, put, brokenVoltooid deelwoordgezwommen, gedaan, gebroken

Dutch Grammar

Dutch punctuation

comma,kommaChapter(prose)Hoofdstuk
fullstop/period.puntPagePagina/bladzijde
colon:dubbele puntParagraphAlinea
semicolon;punt kommaPoem(poetry)Gedicht
quotation marks“”aanhalingstekensVerseCouplet
apostrophehoog komma/

apostrof

Capital (upper case)A, B,C,Hoofdletter
in brackets(           )tussen haakjesSmall letter (lower case)a, b, cKleine letter

Dutch Grammar

Learn Dutch by Yourself:

Learn Dutch with us!

Enrol in our next Online Dutch Course >
Dutch Course Eindhoven TeacherTeacher Philippe

Share this page with your friends and colleagues >