Learn Dutch vocabulary: At school / at the university

DutchEnglishDutchEnglish
De lagere schoolPrimary schoolDe middelbare schoolSecondary school, high school
De academieAcademyDe universiteit, (hogeschool)University
Het (eind)examen(final) exam (at school)De test, toetsTest
Het rapportReportHet cijferMark, score
Slagen (voor)To passZakken (voor)To fail
Het bordBlackboardHet krijtChalk
De wandkaartWall mapHet klaslokaalClassroom
De aulaAssembly hall, large lecture theatreDe collegezaalLecture theatre
De klasClassDe leerling(school) student, pupil
De student (e)Student (fem.)Het lesroosterTimetable
De onderwijzer(es)Primary teacher (fem.)De leraar (lerares)Secondary teacher (female)
De leraar Duits etc.German teacher etc.LerenTo learn
Lesgeven (in)To teach (a subject)De lesLesson
De cursusCourseEen cursus volgenTo do a course
Het collegeLectureHet vakSubject
Het hoofdvakMain subject, majorHet bijvakSecondary subject, sub-major
Nakijken, corrigerenTo check, correctInleverenTo hand in
De aantekeningen(lecture) notesHet mondeling examenOral examination
Het schriftelijk examenWritten examHet talenlaboratoriumLanguage laboratory
Het talenpracticum (pl. -a)Language laboratory classAfstuderenTo graduate
Het toelatingsexamenAdmission exam, matriculationZich inschrijvenTo enrol
De inschrijvingEnrolmentDe leerkrachtTeacher, member of staff
De docent(e)Lecturer (fem.)De hoogleraarProfessor
Het instituutInstitute, department (Dutch uni.)PromoverenTo graduate, promote
De dissertatieDoctoral thesisHet proefschriftDoctoral thesis
De scriptie(non-doctoral) thesisHet opstel, essayEssay
De pedagogische academieTeachers’ collegeDe onderwijsbevoegdheidTeaching qualification
Het onderwijsEducationDe opleidingEducation, training
GeschiedenisHistoryAardrijkskundeGeography
MaatschappijleerSocial studiesWiskundeMathematics
ScheikundeChemistryNatuurkundePhysics
BiologieBiologyEconomieEconomics
Politiek (sing.)PoliticsTaalkunde, linguïstiekLinguistics
LiteratuurLiteratureGeneeskundeMedicine
Medicijnen (pl.)MedicineRechten (pl.)Law
DiergeneeskundeVeterinary scienceTandheelkundeDentistry
Letteren (pl.)ArtsFilosofie, wijsbegeertePhilosophy
PsychologiePsychologyPedagogiekPedagogy
De faculteitFaculty

Learn Dutch | Dutch grammar | Dutch vocabulary | Dutch for beginners | Dutch pronunciation

Can you make 5 sentences with these Dutch words? Post your answers in the comments below this Youtube video >

Dutch Course Eindhoven TeacherTeacher Philippe

Learn Dutch pdf

Learn-Dutch-Academy-Youtube-subscribe

Learn Dutch by Yourself:

Learn Dutch with us!

Enrol in our next Online Dutch Course >
Dutch Course Eindhoven TeacherTeacher Philippe

Share this page with your friends and colleagues >