Learn Dutch Vocabulary: Life & Death

Dutch English Dutch English
De geboorte Birth Bevallen To give birth
Trouwen (met iemand) To marry (s.o.) Het huwelijk Marriage
De huwelijksreis Honeymoon Scheiden To divorce
De (echt)scheiding Divorce De scheiding van tafel en bed Legal separation
Sterven (aan) To die (of) Overlijden To pass away
De abortus Abortion De begrafenis Funeral, burial
De begrafenisondernemer Undertaker Het lijk Corpse
De overledene The deceased Begraven To bury
Het graf (pl. Graven) Grave De grafsteen Tombstone, headstone
Het kerkhof Graveyard De begraafplaats Cemetery
Rouwen To mourn In de rouw zijn To be in mourning
De doodskist Coffin De lijkwagen Hearse

Learn Dutch | Dutch grammar | Dutch vocabulary | Dutch for beginners | Dutch pronunciation

Can you make 5 sentences with these Dutch words? Post your answers in the comments below this Youtube video >

Dutch Course Eindhoven TeacherTeacher Philippe

Learn Dutch pdf

Learn-Dutch-Academy-Youtube-subscribe

Learn Dutch by Yourself:

Learn Dutch with us!

Enrol in our next Online Dutch Course >

Dutch Course Eindhoven TeacherTeacher Philippe

Share this page with your friends and colleagues >