Learn Dutch vocabulary: Crime

Dutch English Dutch English
De misdadiger Criminal De gevangenis Prison, jail
Arresteren To arrest Verhoren To interrogate
Het verhoor Interrogation Veroordelen (tot) To sentence (to)
De dief Thief De inbreker Burglar
De zakkenroller Pickpocket Stelen To steal
De moordenaar Murderer Vermoorden To murder
De rechtbank Court De rechter Judge
Het oordeel Judgement De notaris Solicitor
De advocaat Lawyer Beschuldigen (van) To accuse (of)
Aanklagen To sue, to accuse De aanklacht Charge
De aanklager Prosecutor De verdediging Defence
De doodstraf Death penalty Ophangen To hang
(on)schuldig (not) guilty De wet Law
(on)wettelijk, (on)wettig (il)legal Aanranden To assault
De aanranding Assault Verkrachten To rape
De verkrachting Rape De moord Murder
De diefstal Theft, robbery

Learn Dutch | Dutch grammar | Dutch vocabulary | Dutch for beginners | Dutch pronunciation

Can you make 5 sentences with these Dutch words? Post your answers in the comments below this Youtube video >

Dutch Course Eindhoven TeacherTeacher Philippe

Learn Dutch pdf

Learn-Dutch-Academy-Youtube-subscribe

Learn Dutch by Yourself:

Learn Dutch with us!

Enrol in our next Online Dutch Course >
Dutch Course Eindhoven TeacherTeacher Philippe

Share this page with your friends and colleagues >