Learn Dutch Vocabulary: People

Dutch English Dutch English
De mens(en) Human, person (people) Het kind Child
De tienjarige etc. The ten year old etc. De 65-plusser Pensioner
De gepensioneerde Pensioner De leeftijd Age
Van middelbare leeftijd Middle aged De juffrouw (jong en ongetrouwd) Miss, young woman (unmarried)
De heer Man, gentleman De dame Lady
Dames en heren Ladies and gentlemen De meneer Man, gentleman, sir, Mr.
De mevrouw Woman, lady; madam, Mrs. De jongen Boy
Het meisje Girl De jeugd Youth (collective)
De jongelui Young people De buren Neighbours
De buurman, -vrouw Neighbour De weduwe Widow
De weduwnaar Widower De baby (pl. –‘s) Baby
De kinderwagen Pram De kinderkamer Nursery
De wieg Cradle Het slaapliedje Lullaby
De luier Diaper De fopspeen Pacifier
Het babypoeder Baby powder De tweeling Twin
De drieling Triplet Het enige kind Only child
De ongehuwde moeder Single mom, unmarried mother De peuter/kleuter Toddler
De peuterspeelzaal, crèche Kindergarten, daycare centre De kleuterschool Kindergarten
De kleuterleidster Kindergarten teacher De speeltuin Playground
Het speelgoed Toys (collective) Een stuk speelgoed A toy
Het voorgeslacht Ancestors, forefathers De voorouders Ancestors, forefathers
Het nageslacht Descendants De voornaam Christian, first name
De achter-, familienaam Surname Heten To be called
Noemen (naar) To call, to name (after) De bijnaam Nickname
Het adres Address Het gevoel (pl. -ens) Feeling
Het zintuig Sense Het geluk Happiness; luck
De vreugde Joy Blij Glad, happy
Droevig Sad Opgewonden Excited
Gedeprimeerd Depressed De liefde Love
Houden van To love De vriend Friend; boyfriend
De vriendin Friend; girlfriend De verloofde Fiancé(e)
Verloofd Engaged Verkering hebben met To be in love with s.o.
Verliefd zijn op To be in love with De verhouding Relationship, affair
Kussen, zoenen To kiss De kus, de zoen Kiss
Moe Tired Vermoeid Weary
De vermoeidheid Tiredness, weariness Uitputten To exhaust
Uitgeput Exhausted Bezorgd Worried
Gastvrij Hospitable Vriendelijk (tegen) Friendly (towards)
Aardig Nice (of people) Egoïstisch Selfish
De slaap Sleep Slapen To sleep
Dromen To dream De droom Dream
De nachtmerrie Nightmare Wakker worden To wake up (int.)
Wakker maken To wake up (tr.) In slaap vallen To fall asleep
Opstaan To get up; stand up Wel te rusten Sleep well, good night

Learn Dutch | Dutch grammar | Dutch vocabulary | Dutch for beginners | Dutch pronunciation

Can you make 5 sentences with these Dutch words? Post your answers in the comments below this Youtube video >

Dutch Course Eindhoven TeacherTeacher Philippe

Learn Dutch pdf

Learn-Dutch-Academy-Youtube-subscribe

Learn Dutch by Yourself:

Learn Dutch with us!

Enrol in our next Online Dutch Course >

Dutch Course Eindhoven TeacherTeacher Philippe

Share this page with your friends and colleagues >