Learn Dutch vocabulary: At the station

Dutch English Dutch English
De spoorweg (pl. -wegen) Railway Het loket Ticket window
Het kaartje Ticket Het abonnement Subscription
Een enkele reis One-way fare Een retour Return fare
De wachtkamer Waiting room Het perron Platform
Het spoor Rails, track Spoor 12 Platform 12
De vertraging Delay Vertraagd Delayed, late (of trains, buses)
De aankomst Arrival Het vertrek Departure
Vertrekken To depart, leave (intr.) De trein Train
De coupé Compartment Eerste/tweede klas First/second class
De intercity Express De stoptrein Non-express train
In-, uit-, overstappen To get in, to get off, change

Learn Dutch | Dutch grammar | Dutch vocabulary | Dutch for beginners | Dutch pronunciation

Can you make 5 sentences with these Dutch words? Post your answers in the comments below this Youtube video >

Dutch Course Eindhoven TeacherTeacher Philippe

Learn Dutch pdf

Learn-Dutch-Academy-Youtube-subscribe

Learn Dutch by Yourself:

Learn Dutch with us!

Enrol in our next Online Dutch Course >
Dutch Course Eindhoven TeacherTeacher Philippe

Share this page with your friends and colleagues >