Participatieverklaringstraject

Alle vluchtelingen in Nederland moeten een participatieverklaring tekenen. Deze verklaring is bedoeld om vluchtelingen te wijzen op de fundamentele waarden en normen van de Nederlandse samenleving. In de participatieverklaring worden de Nederlandse kernwaarden en de belangrijkste rechten en plichten van nieuwkomers beknopt vermeld: vrijheid, gelijkwaardigheid, solidariteit en participatie. De verklaring is een kort document, zijnde een landelijk vastgestelde tekst. Nieuwkomers worden gevraagd deze verklaring te ondertekenen. De participatieverklaring is per 1 oktober 2017 een verplicht onderdeel van de inburgering. Dat betekent dat alle nieuwkomers als onderdeel van hun inburgeringsexamen eerst het traject rond de participatieverklaring moeten doorlopen bij de gemeente. Taalinstituut Simpel Nederlands ontwikkelde een compleet traject waar gemeenten gebruik van kunnen maken om de impact van de verklaring te vergroten.

Ons participatieverklaringstraject ‘ABC participatie‘ bestaat uit:

1. Een workshop Participatieverklaring
2. Een aanvullende module (of modules)

 

Workshop Participatieverklaring


In de workshop worden de Nederlandse waarden en basisprincipes op een interactieve manier behandeld en toegelicht. Het doel van de workshop is dat de deelnemers een goed beeld krijgen van de waarden van de Nederlandse samenleving. De workshop bevat vijf werkvormen voor een nadere kennismaking van Nederlandse kernwaarden en ter voorbereiding op de ondertekening van de participatieverklaring. Tijdens deze workshop staat de grondwet centraal. Wat zijn de belangrijkste kernwaarden? Wat houden deze precies in en hoe verschillen ze van die van het land van herkomst? Hierbij wordt gebruikt gemaakt van het materiaal dat de organisatie ProDemos heeft ontwikkeld. Bij de overdracht van de kernwaarden zal nog eens specifiek aandacht worden besteed aan het belang van de inburgering (maar ook de wettelijke verplichting), werk en maatschappelijke participatie.

De workshop wordt gegeven in groepen van 10-12 personen.

 

Aanvullende modules

In de Handreiking Participatieverklaring van Regioplan worden aanbevelingen gedaan voor de inrichting van het Participatieverklaringstraject. Niet alleen het ondertekenen van de Nederlandse waarden is van belang, maar ook het participeren aan de samenleving. Daarbij gaat het om sociale activering (actief worden bij een vereniging of een sportclub), inburgering (taalontwikkeling), opleiding en werk. Daarnaast kunnen gemeenten via het instrument van de participatieverklaring een bijdrage leveren aan de ‘zachte’ kant van integratie. In de eerste plaats gaat het daarbij om het in contact brengen van deelnemers met het verenigingsleven in de gemeente en hen te stimuleren zich aan te melden voor activiteiten zoals sport, vrijwilligerswerk en cultuur. Dit kan bijvoorbeeld door het organiseren van introductiedagen of door het afleggen van een bezoek bij deze initiatieven en instellingen. Daarnaast is gebleken dat veel nieuwkomers gebaat zijn bij informatie over praktische zaken, zoals gezondheid, opvoeden en financiën.

 Modules

Het gestructureerd aanleren van de Nederlandse taal en het vergroten van zelfredzaamheid en participatie in de samenleving staan centraal in alle modules.

     Arbeid en taal     Budgetteren      Gezondheid en sportKennismaking met gemeente*
 • Normen en waarden op de werkvloer
 • Woordenschat voor werk
 • Werknemersvaardigheden
 • Contact maken met collega
 • Collegialiteit
 • Samenwerken
 • Communiceren
 • Beroepsoriëntatie op de locale arbeidsmarkt
 • Normen en waarden m.b.t. geldzaken in Nederland
 • Omgaan met geld in Nederland versus moederland
 • Sorteren/ordenen van rekeningen
 • Thuisadministratie opzetten
 • Financiën in kaart brengen
 • Bijhouden huishoudboekje
 • Opstellen van eigen begroting
 • Wat is gezondheid?
 • Voedingscultuur van Nederland
 • Gezonde voeding
 • Belang van sport en beweging
 • Persoonlijke hygiëne
 • Arbeid en gezondheid
 • Start sporten in de regio
 • Verschillende excursies
 • Sociale kaart van gemeente
 • Bezoek bibliotheek
 • Meehelpen in bejaardenhuis
 • Bezoek sportverenigingen
 • Bezoek werkgevers
                  Module                         ModuleModuleModule

*Ons participatieverklaringstraject ‘ABC participatie‘ kan worden gecombineerd met al bestaande activiteiten van uw locale partners. Deze module kan lokaal worden ingevuld, bijvoorbeeld met werkbezoeken en presentaties om actief kennis te maken met de mogelijkheden tot participatie in de buurt.

Voorbeelden van good practice

In de gemeente Doetinchem zijn deelnemers meer bij de sociale samenleving betrokken door hen te stimuleren activiteiten te ondernemen in een ontspannen sfeer. Zo zijn er sportbijeenkomsten en kookbijeenkomsten georganiseerd die hoog werden gewaardeerd door de deelnemers. De kookbijeenkomsten zijn gecombineerd met vrijwilligerswerk: deelnemers kookten in de keuken van Zo zijn (een zorginstelling voor mensen met een beperking) en aten dan vervolgens samen met de bewoners. Er was sprake van een win-winsituatie: deelnemers kunnen oefenen met de Nederlandse taal, en vrijwilligerswerk verrichten, de bewoners hebben een leuke activiteit, en er zijn vriendschappen tussen deelnemers gesloten. Bron: Handreiking Participatieverklaring van Regioplan p.26
Gemeente Doetinchem

 

In de gemeente Nissewaard zijn vluchtelingen uitgenodigd voor een intakegesprek. Als gedurende het gesprek bleek dat een nieuwkomer de Nederlandse taal niet voldoende machtig is, mocht hij of zij deelnemen aan een arbeidsmodule. Deze module is een aanvulling op de eenmalige groepsbijeenkomsten waarin de workshop van ProDemos werd gegeven en de participatieverklaring werd ondertekend. De module bestond uit een duaal traject dat twee tot drie maanden na aankomst van de vluchteling van start ging. In het kader van deze module werden onder andere taaltrainingen gegeven en werkbezoeken afgelegd bij bedrijven in de regio. Hierdoor konden vluchtelingen zich direct vanaf het moment van vestiging in de gemeente een beeld vormen van hun arbeidsmogelijkheden. Bron: Handreiking Participatieverklaring van Regioplan p.26
Gemeente Nissewaard

 

Binnen de Westelijke Mijnstreek wordt eenmaal per kwartaal een rondrit georganiseerd waarin de verschillende kenmerkende gedeelten van de regio worden voorgesteld. Welke bedrijven zijn hier gevestigd en wat maken ze, hoe besteden mensen hun vrije tijd, welke scholen zijn er en waar liggen die, etcetera. Deze rondrit per bus wordt begeleid door gemeentelijke medewerkers en vrijwilligers van Vluchtelingenwerk. Het is een informatief uitje waarin de nieuwe buren ook kennis met elkaar kunnen maken. Bron: Publicatie 20 juli 2016 Sittard-geleen.nieuws.nl
Gemeente Sittard-Geleen

Contact

Bent u geïnteresseerd in ons participatieverklaringstraject ‘ABC participatie‘ of een workshop Participatieverklaring? Neem dan contact met ons op via email of LinkedIn. Wij nemen binnen 24 uur contact met u op.

[contact-form-7 id=”4″ title=”Contact”]

Delen