Incompany Dutch courses

Subsidie voor werkgevers

Subsidieregeling Tel mee met Taal

Hebt u een werknemer die de de Nederlandse taal beheerst op een laag niveau? En beperkt deze lage taalvaardigheid hem in zijn functioneren? Dan kunt u in aanmerking komen voor subsidie van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). De subsidie is voor een opleidingstraject om zijn taalvaardigheid te verbeteren.

Wanneer komt u in aanmerking?

  1. U bent werkgever.
  2. U biedt uw werknemer een opleidingstraject aan voor verbetering van zijn taalniveau.

Voorwaarden:

  1. De deelnemers aan het taaltraject hebben allen een taalvaardigheidsniveau van 2F of lager*;
  2. Het opleidingstraject is geen onderdeel van een inburgeringscursus;
  3. Financiële voorwaarden >

Hoe kunt u aanvragen?

U vraagt de subsidie aan op de website van Tel mee met Taal >

Een werkgever kan subsidie aanvragen voor scholing die tot een betere taalvaardigheid, rekenvaardigheid en/of betere digitale vaardigheden van werknemers leidt. Dit geldt ook voor zzp’ers met wie wordt samengewerkt, of andere werknemers waar een minder duurzame arbeidsrelatie mee is aangegaan, zoals tijdelijke plaatsen, proefplaatsen, beschut werk en dergelijke. Het maakt niet uit of de werknemer Nederlands als moedertaal heeft of dat het gaat om een (arbeids)migrant. De subsidie kan worden gebruikt voor een of meerdere opleidingstrajecten of cursussen. Lees meer >

Het niveau 2F is het algemeen maatschappelijk functioneel niveau, het niveau waaraan elke Nederlander zou moeten voldoen.

Nederlandse taalniveaus (1F, 2F, 3F, 4F)

Sinds 1 augustus 2010 is de wet ‘Referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen’ in werking getreden. Het Referentiekader Taal onderscheidt vier niveaus: 1F, 2F, 3F en 4F. Het niveau 1F is het laagste en dient bereikt te zijn aan het eind van het primair onderwijs. 4F is het hoogste dient bereikt te zijn aan het eind van het VWO. Het niveau 2F geldt als eindniveau van de opleidingen op MBO-niveau 2 en 3 en het niveau 3F is vastgelegd als eindniveau voor HAVO en MBO 4.

Europese taalniveaus CEFR (A1, A2, B1, B2,C1, C2)

Om het taalonderwijs op elkaar af te stemmen, met elkaar te kunnen vergelijken en taalniveaus te kunnen inschatten is het Europees referentiekader voor de talen vastgesteld. Voor het meten van een taalniveau van onze studenten maken wij gebruik van dit Europees referentiekader van het CEFR. Dit is een richtlijn voor de verschillende talen om een taalniveau te beoordelen.

Het referentiekader beschrijft een Europese schaal van 6 taalniveaus voor de beheersing diverse vaardigheden: spreken, schrijven, luisteren & lezen. Er zijn 3 niveaus (A, B, C) en deze zijn onderverdeeld in 2 subniveaus.

ReferentiekaderLevelLevelLevelLevelLevelLevel
Nederlandse taalniveaus1F2F3F4F
Europese taalniveausA1A2B1B2C1C2

Heb je vragen over de subsidies van Tel mee met Taal?
Neem dan contact op met DUS-I:
E-mail: OCWsubsidies@minvws.nl
Tel: (070) 340 55 66
www.dus-i.nl/contact

Hier vindt u het aanvraagformulier voor werkgevers. Lees verder >

Bij Compass Group Nederland staat taal hoog op de agenda. Met een stimuleringsregeling maakte Compass Group hun medewerkers taalvaardiger.

Dutch Course Eindhoven

Fiscale regelingen

Er zijn in Nederland verschillende fiscale regelingen en subsidies, die studie en bijscholing bevorderen. Veel van deze subsidies worden verstrekt via de werkgevers. Op deze lijst van de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding kunt u bekijken welke regelingen interessant kunnen zijn voor uw bedrijf.

Deel deze informatie >

Cursus aanvragen:

Heeft u of uw bedrijf interesse in een cursus Nederlands voor uw werknemers, wilt u graag een vrijblijvende offerte ontvangen? Neem dan contact met Dutch Academy Eindhoven op via email, Facebook, LinkedIn, Whatsapp 06-49651237 of ons aanvraagformulier. Ook voor andere vragen bent u van harte welkom!

Philippe, Dutch Academy Eindhoven

Dutch Course Eindhoven