ABC-grammatica

De ervaring leert dat veel ongeschoolde en laagopgeleide statushouders moeite hebben met het begrijpen van de Nederlandse grammatica, waardoor ze geen correct Nederlands kunnen spreken. Zo hebben veel laagopgeleide Eritreeërs taalproblemen waardoor ze moeilijk kunnen integreren. Ze hebben moeite om Nederlands te leren, waardoor ze vaak geen werk kunnen vinden. Deze doelgroep leert dezelfde grammaticale begrippen als Nederlandse kinderen in het reguleer onderwijs. De grammatica is een skelet van de taal. De grammaticale begrippen zijn moeilijk te begrijpen voor deze ongeschoolde en laagopgeleide doelgroep. In de ABC-grammatica zijn de meeste Nederlandse grammaticale termen en regels vervangen door nieuwe originele begrippen en recepten waardoor de zinsopbouw een kinderspel is. Deze ABC begrippen en recepten zijn makkelijk te begrijpen en te gebruiken waardoor de ABC-grammatica zich als een zeer effectieve methode in de praktijk heeft bewezen. De ongeschoolde en laagopgeleide doelgroep kan de ABC begrippen en recepten goed onthouden en succesvol gebruiken. De midden- en hoogopgeleide doelgroep leert nog sneller. De praktijk wijst uit dat deze doelgroep, door de ABC-grammatica te leren, de officiële Nederlandse grammatica veel beter begrijpt en implementeert. Voor deze doelgroep is de ABC-grammatica een goede ezelsbrug naar de officiële Nederlandse grammatica van hogere taalniveaus. De ABC-grammatica is een onderdeel van een methode uit het boek Simpel Nederlands voor buitenlanders van onze re-integratietaaltrainer.

 

Delen