Dutch Lesson Online 4 of33
In Progress

Dutch words: At the station

Learn Dutch Academy Youtube subscribe

Learn Dutch pdf download

Dutch English Dutch English
De spoorweg (pl. -wegen) Railway Het loket Ticket window
Het kaartje Ticket Het abonnement Subscription
Een enkele reis One-way fare Een retour Return fare
De wachtkamer Waiting room Het perron Platform
Het spoor Rails, track Spoor 12 Platform 12
De vertraging Delay Vertraagd Delayed, late (of trains, buses)
De aankomst Arrival Het vertrek Departure
Vertrekken To depart, leave (intr.) De trein Train
De coupé Compartment Eerste/tweede klas First/second class
De intercity Express De stoptrein Non-express train
In-, uit-, overstappen To get in, to get off, change