U bent op vakantie in Leuven, België. U bezoekt er het nieuwe museum ‘M’. U gebruikt de audiogids die bij de tentoonstelling hoort. Luister naar de audiogids.
~ Lees de vragen hieronder.
~ Luister naar de audiogids.
~ Kies bij iedere vraag het goede antwoord.
~ U hebt 3 minuten om de vragen te lezen.
~ U hoort de audiogids twee keer (duur: 2x 3,5 minuten).
~ Terwijl u luistert, mag u aantekeningen maken.
~ Daarna hebt u nog 2 minuten om de vragen te beantwoorden.
~ Let op! Er is telkens maar één goed antwoord mogelijk.

1. Waarom heet het museum ‘M’?

2. Museum M is ...

3. U moet toegangsgeld betalen ...

4. Hoe komt een eenheid tussen het museum en de stad tot stand?

5. 'Eeuwenoud - springlevend' is de slogan van...

6. De tentoonstellingen in museum M zijn ...

7. Wat is het centrale punt van het museum?

8. Welke tentoonstelling gaat u nu bezoeken?

Name
Email