Methode Simpel Nederlands

Taalinstituut Simpel Nederlands heeft een eigen methode. De methode Simpel Nederlands zorgt ervoor dat men snel en effectief de Nederlandse taal leert spreken.

Methode Simpel Nederlands van Philippe Izmailov

Sinds enkele jaren verzorg ik met succes mijn zelfontworpen ABC-taaltraining voor vluchtelingen. ABC staat voor Arbeid Budgetteren Computer. In de ABC-training leren ze naast werknemers-, sollicitatie- en computervaardigheden en budgetteren ook de Nederlandse taal. De ABC-training is een voorbereiding op de arbeidsmarkt. Het doel van de training is een uitstroom naar werk. Zelf geld verdienen en niet meer afhankelijk zijn van een uitkering.

Ik werk met nieuwkomers uit verschillende oorlogsgebieden zoals Afghanistan, Syrië, Irak, Iran, Somalië, Eritrea die na hun inburgering bij mij in de training komen. De meesten zijn laagopgeleid en ongeschoold. Slechts een klein deel is midden- en hoogopgeleid.

Ondanks dat de beide doelgroepen succesvol hun inburgering hebben afgerond zijn ze nog niet klaar voor de arbeidsmarkt. De laagopgeleide en ongeschoolde doelgroep heeft vaak een passieve woordenschat die redelijk overeenkomt met het taalniveau dat bij inburgering gevraagd wordt, maar een zwakke spreekvaardigheid. Dat wil zeggen dat zij relatief veel begrijpen maar zelf nog weinig correct Nederlands kunnen spreken. Hun zinsopbouw is soms letterlijk abracadabra dat in de loop van de tijd een taalpatroon wordt, waarin het de gewoonte is om woorden in een bepaalde verkeerde volgorde achter elkaar te gebruiken. Vaak moet een medespreker raden wat bedoeld wordt. Is dit een vraag of niet? Is dit al gebeurd of niet? Of zal het gebeuren of niet? Of gebeurt het nu? De communicatie verloopt moeizaam en kost extra energie en tijd. Dit is een groot obstakel met het oog op de arbeidsmarkt.

De actieve woordenschat van de laagopgeleide en ongeschoolde doelgroep is beperkt maar voldoende voor basiscommunicatie op de werkvloer.
Dat zijn woorden die ze wel begrijpen én zelf gebruiken. Er is een reden dat deze doelgroep veel kan begrijpen maar zichzelf slecht in het Nederlands kan uitdrukken. De reden is de beheersing van de Nederlandse grammatica. Ze begrijpen de grammatica (het skelet van een taal) gewoon niet. Dit heeft te maken met twee redenen. De eerste is gebrek aan scholing in hun eigen land. De tweede is de manier waarop de Nederlandse grammatica uitgelegd wordt. Dit is vaak veel te moeilijk voor deze doelgroep. In de grammatica voor buitenlanders worden dezelfde grammaticale termen gebruikt als in de grammatica voor Nederlanders, zoals persoonlijk naamwoord, zelfstandig naamwoord, bijvoeglijk naamwoord, lijdend voorwerp, bepaling van plaats, het onderwerp van de zin, de persoonsvorm van de zin etc. Hoe leg je dit allemaal uit aan iemand uit Somalië die nooit naar school is geweest? Het is een grote opgave voor een docent om dit uit te leggen en een grote opgave voor de leerling om dit te begrijpen. Daar zit is een kink in de kabel. Ik vind dat dit een onzichtbaar probleem is achter de slechte beheersing van de Nederlandse taal door deze doelgroep. De methode Simpel Nederlands biedt een oplossing voor dit probleem. Een compleet nieuwe, eenvoudige methode voor deze doelgroep. Makkelijk te leren en uit te leggen. In de methode heb ik de meeste Nederlandse grammaticale termen vervangen door nieuwe zelfbedachte originele begrippen waardoor de zinsopbouw kinderspel wordt. Deze ABC-begrippen zijn makkelijk te begrijpen en te gebruiken waardoor de methode zich als een zeer effectieve methode in de praktijk heeft bewezen. De meeste mensen van deze doelgroep kunnen de ABC-begrippen goed onthouden en succesvol gebruiken. De midden- en hoogopgeleide buitenlanders leren nog sneller. De praktijk wijst uit dat deze doelgroep, door de ABC-grammatica te leren, de officiële Nederlandse grammatica veel beter begrijpt en implementeert. Voor deze doelgroep is de ABC-grammatica een goede ezelsbrug naar de officiële Nederlandse grammatica van hogere taalniveaus.

Het doel van de inburgering en de re-integratie is zelfstandigheid en onafhankelijkheid creëren bij de doelgroepen. De methode Simpel Nederlands biedt een solide basis voor de beheersing van Nederlandse taal en de voorbereiding op de arbeidsmarkt. Lees meer over mijn boek Simpel Nederlands.

Delen: